Bachelor's degree in Kurdish Language, University of Salahaddin    
Master's degree Kurdish Language,University of Baghdad    
PhD in Kurdish Language,University of Sulaimany